prižygiuoti


prižygiuoti
prižygiúoti 1. intr. NdŽ daug žygiuoti (ppr. turint rūpesčių): Kiek prižygiãvome! 1. Daug prisikaštavau, prižygiavau pas daktarus . | refl.: Prisižygiãvome lig valiai 1. 2. refl. NdŽ daug liuobtis: Kiek privargsti, kiek prisižygiúoji – sunku nupasakot Rs. 3. tr., intr. NdŽ žygiuojant prisiartinti, pasiekti (ką): Kariuomenė prižygiãvo prie miesto 1. \ žygiuoti; apžygiuoti; atžygiuoti; įžygiuoti; išžygiuoti; nužygiuoti; pažygiuoti; paržygiuoti; peržygiuoti; pražygiuoti; prižygiuoti; sužygiuoti; užžygiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prižygiuoti — prižygiúoti vksm. Kariúomenė prižygiãvo miẽstą, prie miẽsto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apžygiuoti — tr. 1. KŽ apeiti: Apžygiavau visas maisto krautuves Kv. 2. apsiruošti, apsiliuobti: Reik apžygiuoti, viską palikti tičiuo Šv. Yr kas aptvarko, apžygiuoja viską – jis nė piršto neprideda Mžš. Reik eiti gyvolius apžygiuoti Krtn. Visus žygius kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžygiuoti — intr. 1. N, DŽ1 ateiti, priartėti. | Su tais savo ūsais kaip radijo antenos kokios kraipo kraipo [vėžiai] ir visi an šaltinio atžygiuoja Slm. 2. DŽ2 atvykti (į karo žygį): Jau pasiunčiau raitelius Mackevičiui ir Kolyškai su įsakymu skubiausiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžygiuoti — intr. DŽ1 1. išeiti, iškeliauti: [Paris] su laivu nuplaukė ligi Špicbergeno. Čia paliko laivą ir pėsčias per ledyną toliau išžygiavo K.Bor. ║ žygiuojant pasišalinti: Rusai palengviai išžygiavo, i viskas Kl. 2. nueiti kiek žygiuojant: Išžygiavę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužygiuoti — NdŽ, DŽ1 1. intr. Š, KŽ nueiti, nukeliauti: Visi nužygiãvom į valsčių i paskelbėm, ka ta valdžia y[ra] nuversta Žd. Iš mūsų kaip Šimonỹs reikia nužygiuot Šmn. 2. tr. KŽ atlikti (kelionę). | prk.: Tegu tai nebus suprantama, kad tuo buvo neigiama …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržygiuoti — intr. 1. NdŽ, DŽ1 pareiti, sugrįžti: Ta iš ten par krūmus paržygiavau į numus Žd. Vė[ja]s ant Platelių, parpūs judvi: vienu vėju paržygiuosiat judvi Plt. 2. žygiuojant pareiti (apie kariuomenę): Nu Rietavo paržygiãvo rusai, o nu Kvėdarnos a… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažygiuoti — 1. intr., tr. KII341, NdŽ kiek eiti, paeiti: Visas apdrižęs tik maža ką galėjo pažygiuot [keleivis] J.Jabl. 2. intr. NdŽ nueiti: Už vartų ji dar kažką labai negražaus pasakė Ilžės adresu, nusijuokė ir pažygiavo I.Simon. 3. intr. NdŽ kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržygiuoti — 1. tr., intr. NdŽ, DŽ1, Krš žygiuojant pereiti: Peržygiuoti (per) kalnus DŽ1. 2. refl. NdŽ apsiliuobti. 3. refl. NdŽ nuvargti bežygiuojant, bedirbant namų ruošos darbus. žygiuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražygiuoti — intr. NdŽ 1. praeiti: Pilikalnas Kintų miške toks buvo. Pražygiãvus kokį dešimt mėterių nu kelio Prk. | prk.: Jau gyvenimas pro šalį pražygiãvo – septyniasdešimt du metai! Krš. Matyt, ir mūsų nelaimė kartu su jais pražygiavo pro mus rš. 2. DŽ1… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisižyguoti — žr. prižygiuoti 2 (refl.): Tėvas sako, al i prisižyguoji čia Trk. žyguoti; apsižyguoti; pasižyguoti; prisižyguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.